pastil.gif (2435 bytes)

TROBADA DE BITLLES D'ARREU D'EUROPA

CARTELL PROMOCIONAL

TRÍPTIC INFORMATIU DE DIVULGACIÓ
DE QUILLES DE HUIT

JOCS DE BITLLES DE LA BRETANYA FRANCESA

REUNIÓ DEL CONGRES DE LESNEVEN
Constitució de l'Associació Europea
de Jocs i Esports Tradicionals.
http://www. jugaje.com

Congres Europeu de Bitlles Tradicionals
Bretanya

pastil.gif (2435 bytes)