tag below.--> Exposició fotos escolars Barcelona 2001

pastil.gif (2435 bytes)

pastil2.gif (2363 bytes)

Fotografies del Campionat de
Jocs Escolars a Barcelona 2002/2003

Organitza

Tiradors del Campionat

El public i jugadors tiren a les bitlles

Els Jugadors del Campionat

pastil.gif (2435 bytes)

pastil2.gif (2363 bytes)